ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΣ

Φυλλάδιο Α4 | Leaflet A4
Roll-up banner
Τρίπτυχο φυλλάδιο | Trifold brochure
Λογότυπο | Logo
Roll-up banner
Πρόσκληση | Invitation
T-shirt με εκτύπωση | Τ-shirt
Κάρτα μέλους | Member card
Poster
Δίπτυχο φυλλάδιο | Bifold brochure
Roll-up banner
Φυλλάδιο Α4 | Flyer A4
Εισιτήρια | Tickets
Αυτοκόλλητο βιτρίνας |Window sticker
Roll-up banner
Πρόσκληση | Invitation
Αυτοκόλλητο συσκευασίας | Packaging
Φυλλάδιο Α4 | Flyer A4

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ